Edmonton [2022-11-26] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Edmonton [2022-11-26] - מיילים
מדינה
קנדה
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 11:11:47
מחיר (לא כולל מע"מ)
43.89 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)25'442
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים67'711

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר25'442100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)25'44199%
שֵׁםשם החברה25'43799%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר16'66065%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר16'36464%
פעילותפעילות חברה6'39925%

  הוסף לעגלה