Douala [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Douala [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
קמרון
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 11:12:37
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)1'855
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים1'219

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר1'855100%
כתובתכתובת לרישום חברה1'85499%
שֵׁםשם החברה1'85399%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)1'82898%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר1'76194%
פעילותפעילות חברה1'72292%
איש קשראיש קשר של החברה1'58585%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה1'14461%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה1'09458%
עובדיםמספר העובדים60432%
ניידטלפון נייד לחברה49326%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר40922%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר19210%
פַקסמספר פקס945%

  הוסף לעגלה