Curitiba [2022-12-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Curitiba [2022-12-04] - מיילים
מדינה
בְּרָזִיל
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 05:15:12
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)6'550
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים20'814

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה6'550100%
עִירכתובת רישום חברה עיר6'550100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)6'550100%
פעילותפעילות חברה5'23379%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר4'90574%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר3'69156%

  הוסף לעגלה