Caracas [2019-02-01] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Caracas [2019-02-01] - מיילים
מדינה
ונצואלה
תאריך הגרסה
2019-02-01
נוצר ב
2022-07-22 12:10:07
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.76 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)204
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים444

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
פעילותפעילות חברה204100%
שֵׁםשם החברה204100%
עִירכתובת רישום חברה עיר204100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)204100%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה10852%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר8541%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר6833%

  הוסף לעגלה