Calgary [2022-12-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Calgary [2022-12-04] - מיילים
מדינה
קנדה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 08:11:37
מחיר (לא כולל מע"מ)
51.98 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)33'995
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים93'772

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר33'995100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)33'995100%
שֵׁםשם החברה33'98999%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר23'09767%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר21'46363%
פעילותפעילות חברה7'54522%

  הוסף לעגלה