Calgary [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Calgary [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
קנדה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 08:11:34
מחיר (לא כולל מע"מ)
92.40 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)64'445
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים93'772

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר64'445100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)64'445100%
כתובתכתובת לרישום חברה64'44499%
שֵׁםשם החברה64'43799%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר63'26998%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה46'77872%
פַקסמספר פקס32'58450%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר23'09735%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר21'46333%
פעילותפעילות חברה12'17318%
עובדיםמספר העובדים11'72418%
איש קשראיש קשר של החברה11'37717%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה11'36317%

  הוסף לעגלה