Cairo [2022-12-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Cairo [2022-12-04] - מיילים
מדינה
מִצְרַיִם
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 14:10:15
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)3'838
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים9'613

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה3'838100%
עִירכתובת רישום חברה עיר3'838100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)3'26084%
פעילותפעילות חברה2'80673%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר2'69970%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר2'13955%

  הוסף לעגלה