Brussels [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Brussels [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
בלגיה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 02:11:25
מחיר (לא כולל מע"מ)
114.35 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)73'707
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים102'140

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר73'707100%
כתובתכתובת לרישום חברה73'70299%
שֵׁםשם החברה73'68599%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה73'24999%
פעילותפעילות חברה69'67594%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר68'48292%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה42'76358%
פַקסמספר פקס42'37157%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר22'22130%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)21'27728%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר18'78725%
ניידטלפון נייד לחברה14'89220%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה12'85917%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה12'49016%
קודקוד רישום חברה11'44415%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה10'96614%
איש קשראיש קשר של החברה7'70610%
עובדיםמספר העובדים3'2804%
מַחזוֹרמחזור שנתי3'1244%

  הוסף לעגלה