Brugge [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Brugge [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
בלגיה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 02:11:30
מחיר (לא כולל מע"מ)
40.43 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)14'483
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים17'103

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
כתובתכתובת לרישום חברה14'483100%
עִירכתובת רישום חברה עיר14'483100%
שֵׁםשם החברה14'48299%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה14'43399%
פעילותפעילות חברה13'10290%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)12'80988%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר12'15583%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה10'31171%
פַקסמספר פקס6'90447%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר6'48444%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר4'17928%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה3'31722%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה3'24822%
קודקוד רישום חברה2'76019%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה1'99613%
ניידטלפון נייד לחברה1'95813%
איש קשראיש קשר של החברה1'1978%
עובדיםמספר העובדים6634%
מַחזוֹרמחזור שנתי5383%

  הוסף לעגלה