Brest [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Brest [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
בלארוס
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 05:15:34
מחיר (לא כולל מע"מ)
24.26 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)7'926
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים12'500

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה7'926100%
כתובתכתובת לרישום חברה7'926100%
עִירכתובת רישום חברה עיר7'926100%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר6'47881%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה5'02063%
פעילותפעילות חברה4'92362%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה4'73759%
פַקסמספר פקס3'28641%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר3'19240%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה2'68533%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה2'57032%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר1'81722%
איש קשראיש קשר של החברה1'27016%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה1'15514%

  הוסף לעגלה