Brasillia [2022-11-26] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Brasillia [2022-11-26] - מיילים
מדינה
בְּרָזִיל
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 08:14:57
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)164
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים560

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה164100%
עִירכתובת רישום חברה עיר164100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)164100%
פעילותפעילות חברה15292%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר11167%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר10060%

  הוסף לעגלה