Bogotá [2022-12-04] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Bogotá [2022-12-04] - מיילים
מדינה
קולומביה
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 11:12:19
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)5'480
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים24'370

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה5'480100%
עִירכתובת רישום חברה עיר5'480100%
פעילותפעילות חברה5'06092%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר4'18876%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר3'09556%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)1'76332%

  הוסף לעגלה