Berlin [2024-06-10] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Berlin [2024-06-10] - אנשי קשר
מדינה
גֶרמָנִיָה
תאריך הגרסה
2024-06-10
נוצר ב
2024-06-10 13:13:06
מחיר (לא כולל מע"מ)
67.09 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)33'413
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים55'120

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
כתובתכתובת לרישום חברה33'413100%
עִירכתובת רישום חברה עיר33'413100%
שֵׁםשם החברה33'41099%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)33'36499%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר29'94989%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה29'31087%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה24'39373%
פַקסמספר פקס18'06654%
איש קשראיש קשר של החברה15'73447%
פעילותפעילות חברה14'88744%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר13'05839%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה7'75323%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר7'53222%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה4'86114%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה4'64713%
קודקוד רישום חברה4'13812%
ניידטלפון נייד לחברה2800%
מַחזוֹרמחזור שנתי2550%

  הוסף לעגלה