Berlin [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Berlin [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
גֶרמָנִיָה
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 23:11:06
מחיר (לא כולל מע"מ)
64.06 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)32'630
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים54'723

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
כתובתכתובת לרישום חברה32'630100%
עִירכתובת רישום חברה עיר32'630100%
שֵׁםשם החברה32'62899%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)32'58799%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר29'15689%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה28'43287%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה24'29474%
פַקסמספר פקס17'37053%
איש קשראיש קשר של החברה15'69748%
פעילותפעילות חברה14'66244%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר13'01839%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה7'66723%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר7'50823%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה4'62714%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה4'28413%
קודקוד רישום חברה3'99712%
ניידטלפון נייד לחברה2760%
מַחזוֹרמחזור שנתי2540%

  הוסף לעגלה