Belo Horizonte [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Belo Horizonte [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
בְּרָזִיל
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 05:15:09
מחיר (לא כולל מע"מ)
32.34 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)10'383
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים21'098

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה10'383100%
כתובתכתובת לרישום חברה10'383100%
עִירכתובת רישום חברה עיר10'383100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)10'36299%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה9'83294%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר9'75693%
פעילותפעילות חברה8'27479%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר5'09049%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר3'77436%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה2'50224%
איש קשראיש קשר של החברה8608%
פַקסמספר פקס1221%

  הוסף לעגלה