Basel [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Basel [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
שוויץ
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 11:11:17
מחיר (לא כולל מע"מ)
53.13 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)23'083
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים31'954

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה23'083100%
עִירכתובת רישום חברה עיר23'083100%
כתובתכתובת לרישום חברה23'08299%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)23'07499%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה22'84698%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר22'50597%
פעילותפעילות חברה18'84281%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה13'66459%
פַקסמספר פקס10'82046%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה9'29240%
איש קשראיש קשר של החברה8'91738%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר8'12835%
עובדיםמספר העובדים7'26531%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר5'85325%
עיר בירההון מורשה של החברה5'51123%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה2'89912%
ניידטלפון נייד לחברה2270%

  הוסף לעגלה