Barranquilla [2022-11-26] - מיילים

חזרה לארץ

שם מוצר
Barranquilla [2022-11-26] - מיילים
מדינה
קולומביה
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 14:11:03
מחיר (לא כולל מע"מ)
23.10 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)722
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים2'677

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה722100%
עִירכתובת רישום חברה עיר722100%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)722100%
פעילותפעילות חברה71799%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר51070%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר40856%

  הוסף לעגלה