Barcelona [2022-12-04] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Barcelona [2022-12-04] - אנשי קשר
מדינה
סְפָרַד
תאריך הגרסה
2022-12-04
נוצר ב
2022-12-04 17:10:59
מחיר (לא כולל מע"מ)
72.77 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)44'593
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים49'243

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
עִירכתובת רישום חברה עיר44'593100%
שֵׁםשם החברה44'59299%
כתובתכתובת לרישום חברה44'59199%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)44'56699%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה42'91796%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר38'99487%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה34'70177%
פַקסמספר פקס23'60752%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר18'46541%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר11'84926%
פעילותפעילות חברה11'53625%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה6'05213%
איש קשראיש קשר של החברה5'67612%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה2320%

  הוסף לעגלה