Aalst [2022-11-26] - אנשי קשר

חזרה לארץ

שם מוצר
Aalst [2022-11-26] - אנשי קשר
מדינה
בלגיה
תאריך הגרסה
2022-11-26
נוצר ב
2022-11-26 05:11:39
מחיר (לא כולל מע"מ)
26.31 USD
דוגמא

  הוסף לעגלה

סיכום

שדהתיאורכמות
סך כל החברותהכמות הכוללת של רשומות (שורות)7'277
מיילים ייחודייםכמות אימיילים ייחודיים8'849

סטטיסטיקת שדות

שם שדה נתוניםתיאורכמותאָחוּז
שֵׁםשם החברה7'277100%
כתובתכתובת לרישום חברה7'277100%
עִירכתובת רישום חברה עיר7'277100%
מיקודמיקוד כתובת רישום חברה7'25199%
מָחוֹזיחידה טריטוריאלית מנהלית - מחוז (מדינה)7'21599%
פעילותפעילות חברה6'59390%
טלפוןמספר טלפון ליצירת קשר6'02682%
אתר אינטרנטאתר האינטרנט של החברה4'68264%
פַקסמספר פקס3'76151%
דואר אלקטרוני (דומיין)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה מחוברות לכתובת האינטרנט של האתר2'90439%
דואר אלקטרוני (אחר)כתובות הדואר האלקטרוני של דף האינטרנט של החברה אינן קשורות לכתובת האינטרנט של האתר1'93326%
תאריך רישוםתאריך רישום החברה1'75724%
קוד מע"מקוד מע"מ של החברה1'75224%
קודקוד רישום חברה1'46420%
ניידטלפון נייד לחברה1'22716%
דואר אלקטרוני ליצירת קשרדואר אלקטרוני ליצירת קשר עם החברה1'14015%
איש קשראיש קשר של החברה6779%
עובדיםמספר העובדים3835%
מַחזוֹרמחזור שנתי3074%

  הוסף לעגלה