Vilkår og betingelser

 1. Nettstedet drives av UAB "ID forty six" i henhold til gjeldende lover i Litauen, registreringsnummeret er 302325999 og dets registrerte adresse er på Gedimino g. 47, 44242 Kaunas .
 2. Den nedlastbare B2B-datatjenesten tilbys Kunden kun på elektronisk måte, dvs. Kunden er ansvarlig for å laste ned sine databaser ved å koble til selvbetjeningssystemet på denne nettsiden.
 3. Retten til å bruke kjøpte B2B-data tilhører kun Kunden som betaler for tjenestene.
 4. Det er strengt forbudt å videreselge eller gi tilgang til de kjøpte dataene til tredjeparter eller å spre dataene på annen måte.
 5. UAB "ID forty six" forplikter seg til å oppgi dataene til kunden innen 24 timer etter at betalingen hans er regnskapsført.
 6. En klient som ikke har mottatt sine kjøpte data, forplikter seg til å informere UAB "ID forty six" om dette problemet innen 5 dager.
 7. Kunden bærer alt juridisk ansvar for eventuelle forseelser og/eller enhver form for lovbrudd i forhold til bruken av informasjonen i databasen.
 8. Kunden godtar å bruke den nedlastede B2B-databasen i samsvar med GDPR (EU), CAN-SPAM-loven (USA) og enhver lov som regulerer direkte markedsføring og generell databruk.
 9. UAB "ID forty six" leverer data som de er fra offentlig tilgjengelige nettkilder.
 10. Enten online data i offentlige kilder er oppdatert, tar det opptil ett år å gjenspeile disse endringene i oppgitt database for klienten.
 11. Ved å registrere seg på denne nettsiden godtar kunden å motta annonser eller oppdateringer knyttet til denne nettsiden og tilbudene.

Angrerett

 1. Kunden har rett til å kreve refusjon innen 14 dager etter kjøpet under disse betingelsene:
 2. Kunden har rett til å kreve en gratis databaseoppdatering i tilfelle hans kjøpte data inneholder mer enn 10 % poster som ikke samsvarer med informasjonen som spres i beskrivelsesmengder av databasebetalingsordren.
 3. Betalingen refunderes kun dersom dataene som er gitt til klienten etter hans forespørsel om å oppdatere dem fortsatt ikke samsvarer med kvalitetskriteriene angitt i artikkelen ovenfor.