Noteikumi un nosacījumi

 1. Vietni pārvalda UAB "ID forty six" saskaņā ar Lietuvas normatīvajiem aktiem, reģistrācijas numurs ir 302325999 un tās reģistrētā adrese ir Gedimino g. 47, 44242 Kaunas .
 2. Lejupielādējamais B2B datu pakalpojums Klientam tiek piedāvāts tikai elektroniskā veidā, ti, Klients ir atbildīgs par savu datu bāzu lejupielādi, pieslēdzoties šīs vietnes pašapkalpošanās sistēmai.
 3. Tiesības izmantot iegādātos B2B datus ir tikai Klientam, kurš maksā par pakalpojumiem.
 4. Stingri aizliegts iegādātos datus pārdot tālāk vai atļaut tiem piekļūt trešajām personām vai jebkādā citā veidā izplatīt datus.
 5. UAB "ID forty six" apņemas sniegt datus Klientam 24 stundu laikā pēc viņa maksājuma uzskaites.
 6. Klients, kurš nav saņēmis savus iegādātos datus, apņemas par šo jautājumu informēt UAB "ID forty six" 5 dienu laikā.
 7. Klients uzņemas visu juridisko atbildību par jebkādiem noziedzīgiem nodarījumiem un/vai jebkāda veida juridiskiem pārkāpumiem saistībā ar datubāzē esošās informācijas izmantošanu.
 8. Klients piekrīt izmantot lejupielādēto B2B datubāzi saskaņā ar GDPR (ES), CAN-SPAM likumu (ASV) un jebkuru tiesību aktu, kas regulē tiešo mārketingu un vispārējo datu izmantošanu.
 9. UAB "ID forty six" nodrošina datus tādus, kādi tie ir no publiski pieejamiem tiešsaistes avotiem.
 10. Neatkarīgi no tā, vai tiešsaistes dati publiskajos avotos tiek atjaunināti, paiet līdz vienam gadam, lai šīs izmaiņas tiktu atspoguļotas Klientam nodrošinātajā datu bāzē.
 11. Reģistrējoties šajā tīmekļa vietnē, Klients piekrīt saņemt ar šo vietni un piedāvājumiem saistītus sludinājumus vai atjauninājumus.

Atmaksas politika

 1. Klientam ir tiesības pieprasīt naudas atmaksu 14 dienu laikā pēc pirkuma, ievērojot šādus nosacījumus:
 2. Klientam ir tiesības pieprasīt bezmaksas datu bāzes atjaunošanu, ja viņa iegādātajos datos ir vairāk nekā 10% ierakstu, kas neatbilst datu bāzes maksājuma uzdevuma apraksta daudzumos izplatītajai informācijai.
 3. Maksājums tiek atgriezts tikai tad, ja dati, kas Klientam sniegti pēc viņa lūguma tos atjaunot, joprojām neatbilst augstāk punktā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.