Pravidla a podmínky

 1. Webové stránky provozuje UAB "ID forty six" podle platných zákonů Litvy, registrační číslo je 302325999 a registrovaná adresa je na adrese Gedimino g. 47, 44242 Kaunas .
 2. Datové služby B2B ke stažení jsou Klientovi nabízeny pouze elektronicky, tj. Klient je odpovědný za stažení svých databází připojením k samoobslužnému systému těchto webových stránek.
 3. Právo používat zakoupená B2B data má pouze Klient, který za služby platí.
 4. Je přísně zakázáno přeprodávat nebo umožnit přístup k zakoupeným datům třetím stranám nebo data jakýmkoli jiným způsobem šířit.
 5. UAB "ID forty six" se zavazuje poskytnout údaje klientovi do 24 hodin po zaúčtování jeho platby.
 6. Klient, který neobdržel svá zakoupená data, se zavazuje informovat UAB "ID forty six" o tomto problému do 5 dnů.
 7. Klient nese veškerou právní odpovědnost za jakékoli přestupky a/nebo jakýkoli druh právních deliktů v souvislosti s použitím informací obsažených v databázi.
 8. Klient souhlasí s používáním stažené B2B databáze v souladu s GDPR (EU), zákonem CAN-SPAM (USA) a jakýmkoli zákonem upravujícím přímý marketing a obecné využití dat.
 9. UAB "ID forty six" poskytuje data tak, jak jsou, z veřejně dostupných online zdrojů.
 10. Ať už jsou online data ve veřejných zdrojích aktualizována, trvá až jeden rok, než se tyto změny projeví v poskytnuté databázi pro Klienta.
 11. Registrací na tomto webu Klient souhlasí se zasíláním reklam nebo aktualizací souvisejících s tímto webem a nabídkami.

Zásady vrácení peněz

 1. Zákazník má právo požadovat vrácení peněz do 14 dnů od nákupu za těchto podmínek:
 2. Klient má právo požadovat bezplatnou aktualizaci databáze v případě, že jeho zakoupená data obsahují více než 10 % záznamů, které neodpovídají informacím šířeným v popisném množství databázového platebního příkazu.
 3. Platba je vrácena pouze v případě, že údaje poskytnuté Klientovi po jeho žádosti o aktualizaci stále neodpovídají kvalitativním kritériím uvedeným v článku výše.