Правила и условия

  1. Услугите се предлагат на Клиента само по електронен път, т.е. Клиентът е отговорен за изтеглянето на закупените от него бази данни чрез свързване към системата за самообслужване на уеб страницата.

  2. Правото за използване на закупени данни принадлежи само на Клиента, който заплаща услугите.

  3. Строго е забранено препродаването или предоставянето на достъп до закупените данни на трети страни или разпространяването на данните по друг начин.

  4. UAB "ID forty six" се задължава да предостави данните на Клиента в срок от 24 часа след осчетоводяване на плащането му.

  5. Клиент, който не е получил закупените от него данни, се задължава да информира UAB "ID forty six" за този проблем в срок от 5 дни.

  6. Клиентът носи цялата правна отговорност за всякакви престъпления и/или всякакъв вид правни нарушения във връзка с използването на информацията, съдържаща се в базата данни.

  7. UAB "ID forty six" предоставя данни, както са намерени в обществени интернет услуги.

  8. Клиентът има право да поиска уточняване на данните, в случай че закупените от него данни съдържат повече от 10% записи, които не съответстват на информацията, разпространена в публични интернет източници.

  9. Услугата се счита за непредоставена и сумата се възстановява само в случай, че данните, предоставени на Клиента след негова заявка за уточняване, все още не отговарят на критериите за качество, посочени в чл.8 от тези правила.

  10. Чрез регистрация на този сайт Клиентът се съгласява да получава реклами, свързани с актуализации на този сайт и предложения за действия.