Правила и условия

 1. Уебсайтът се управлява от UAB "ID forty six" съгласно действащите закони на Литва, регистрационният номер е 302325999 , а регистрираният адрес е на Gedimino g. 47, 44242 Kaunas .
 2. Услугата за изтегляне на B2B данни се предлага на Клиента само по електронен път, т.е. Клиентът е отговорен за изтеглянето на своите бази данни чрез свързване към системата за самообслужване на този уебсайт.
 3. Правото за използване на закупени B2B данни принадлежи само на Клиента, който заплаща услугите.
 4. Строго е забранено препродаването или предоставянето на достъп до закупените данни на трети страни или разпространяването на данните по друг начин.
 5. UAB "ID forty six" се задължава да предостави данните на Клиента в срок от 24 часа след осчетоводяване на плащането му.
 6. Клиент, който не е получил закупените от него данни, се задължава да информира UAB "ID forty six" за този проблем в срок от 5 дни.
 7. Клиентът носи цялата правна отговорност за всякакви престъпления и/или всякакъв вид правни престъпления във връзка с използването на информацията, съдържаща се в базата данни.
 8. Клиентът се съгласява да използва изтеглената B2B база данни в съответствие с GDPR (ЕС), CAN-SPAM act (САЩ) и всеки закон, уреждащ директния маркетинг и общото използване на данни.
 9. UAB "ID forty six" предоставя данни такива, каквито са от публично достъпни онлайн източници.
 10. Независимо дали онлайн данните в публични източници се актуализират, отнема до една година, за да се отразят тези промени в предоставената база данни за Клиента.
 11. С регистрацията си на този уебсайт Клиентът се съгласява да получава реклами или актуализации, свързани с този уебсайт и оферти.

Политика за възстановяване на средства

 1. Клиентът има право да поиска възстановяване на сумата до 14 дни след покупката при следните условия:
 2. Клиентът има право да поиска безплатна актуализация на базата данни, в случай че закупените от него данни съдържат повече от 10% записи, които не съответстват на информацията, разпространена в описателните количества на платежното нареждане на базата данни.
 3. Плащането се възстановява само в случай, че данните, предоставени на Клиента след искане от негова страна да ги актуализира, все още не отговарят на критериите за качество, посочени в статията по-горе.